Nový časopis Lifelong Hearing

Nové články o sluchu a implantačných riešeniach si môžete prečítať aj v Slovenčine – v časopise Lifelong Hearing – Celoživotný sluch.

lifelonghearing.com/sk

Časopis Need to Read

Staršia verzia časopisu – Need To Read – sa zaoberá sluchovými implantátmi. Môžete si prečítať osobné príbehy používateľov ale aj odbornejšie medicínske a technické články, viac o rehabilitácii, či spoločných akciách. Časopis vychádzal v papierovej forme v rokoch 2013 – 2018.