MED-EL

MED-EL Medical Electronics je lídrom v oblasti implantovateľných riešení porúch sluchu a jeho misia má za cieľ prekonanie komunikačných bariér pri strate sluchu.
Súkromnú obchodnú spoločnosť sídliacu v Rakúsku založili dvaja priekopníci v odbore – Ingeborg a Erwin Hochmairovci. Ich revolučný výskum vyústil do vývoja prvého mikro-elektronického multi-kanálového kochleárneho implantátu (KI) na svete, ktorý bol implantovaný v roku 1977 a stal sa základom pre dnešné moderné kochleárne implantáty. Úspešný rast spoločnosti začal v roku 1990, kedy prijali prvých zamestnancov. Ku dnešnému dňu v spoločnosti MED-EL pracuje viac ako 2200 zamestnancov, 75 národností, v 30 lokalitách sveta.
Spoločnosť ponúka najširší rozsah implantovateľných a neimplantovateľných riešení pre všetky typy porúch sluchu, vďaka MED-EL prístrojom si môžu ľudia v 124 krajinách dopriať radosť z daru sluchu. MED-EL sluchové riešenia zahŕňajú systémy kochleárnych a stredoušných implantátov, kombinovaný elektro-akustický sluchový implantačný systém, kmeňové sluchové implantáty, ako aj chirurgické a nechirurgické zariadenia na princípe kostného vedenia.

Webstránka MED-EL v Slovenčine | Webstránka MED-EL v Češtine | Webstránka MED-EL v Maďarčine

Facebook MED-EL SK | Facebook MED-EL CZ | Facebook MED-EL oficiálny (v Angličtine)

Oficiálna webstránka MED-EL (v Angličtine)

CIS Slovakia

Spoločnosť CIS Slovakia s.r.o. (Cochlear Implantation Systems Slovakia) je od roku 1999 výhradným zástupcom MED-EL v Slovenskej republike. Dnes je na Slovensku takmer 400 spokojných používateľov sluchových implantačných riešení od tohto rakúskeho výrobcu. Pre používateľov zabezpečujeme konzultácie, poradenstvo, servis, nastavovanie, predaj náhradných dielov, príslušenstva a batérií.
Presadzujeme včasnú diagnostiku pacientov s poruchami sluchu a venujeme sa vzdelávaniu v oblasti riešení porúch sluchu. Konzultácie poskytujeme aj klinickým pracovníkom, ktorí majú pacientov s poruchami sluchu.