Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.cis-slovakia.sk.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú práva povinnosti e-shopu cis-slovakia.sk a Vaše práva a povinnosti v súvislosti s používaním stránky. Tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa riadi každá zmluva uzatvorená medzi nami a Vami. Ochrana osobných údajov je Vám poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašim predchádzajúcim súhlasom spracovávame tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefón.

Naši sprostredkovatelia – kto má k Vašim údajom prístup resp. aké služby využívame

Servery, hosting, databázy a zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťou Webglobe – Yegon, s.r.o. Platby za naše produkty nám zasielate na náš bankový účet založený vo Tatra banka, a.s.. K zisteniu správania našich návštevníkov na webe alebo používateľov služby využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. Správu našich účtovných dokladov má na starosti Zuma Konto s.r.o..

Účel spracovávania informácií

Tieto údaje spracovávame pre účely realizácie zmluvy a pre účely prieskumu. Berte na vedomie, že ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.
Spracovávaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účelu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. Súhlasíte s tým, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že ste boli poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že my alebo spracovateľ spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete nás alebo spracovateľa požiadať o vysvetlenie, od nás alebo spracovateľa požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.

Ak požiadate o informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov, tieto informácie Vám poskytneme. Máme však právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ste oprávnený súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať a to podaním uskutočneným na našu emailovú adresu info@cis-slovakia.sk

V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používame pre prevádzku našej webovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka platformy pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníkov na webových stránkach.

V prípade otázok k týmto pravidlám a zmluve Vám poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@cis-slovakia.sk

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.