Rehabilitačné materiály pre používateľov

TEST LINGOVÝCH ZVUKOV

video
(preklad AJ komentára od Mgr. Silvie Adzimovej): V tomto videu vám ukážeme zopár činností, vďaka ktorým pomôžete Vášmu dieťaťu rozvíjať jeho sluchové a jazykové schopnosti. Vo videu uvidíte mamičku Penny a dieťa Mathewa, ako realizujú test 6 Lingových zvukov (AIUMSŠ). Pomocou testu môžete veľmi jednoducho overiť, či kompenzačné pomôcky (načúvací aparát alebo kochleárny implantát) Vášho dieťaťa fungujú primerane. A taktiež, či Vaše dieťa počuje zvuky celého rečového spektra. Na videách uvidíte, ako to funguje v praxi. Test Lingových zvukov by ste s Vaším dieťaťom mali realizovať každý deň, aby ste sa uistili, že Vaše dieťa je pripravené počúvať a učiť sa prostredníctvom kochleárneho implantátu. Nezabudnite sa zaregistrovať na blogu spoločnosti MEDEL (https://blog.medel.com/tips-and-tricks/), vďaka čomu Vám prídu mnohé inštruktážne videá priamo do Vášho mailboxu.